จังหวัดคันโต / Kanto


คันโต

คันโต จัดเป็นภูมิภาคแห่งพื้นที่ราบลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ทำให้เป็นพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุด คือ 39.6 ล้านคน กล่าวคือ 15,600 คนต่อตารางกิโลเมตร และเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศ คือกรุงโตเกียวนั่นเอง

เนื่องจากกรุงโตเกียวเป็นเมืองหลวงของประเทศ ดังนั้นจึงเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆของประเทศ เช่น เป็นที่ตั้งของพระราชวังอิมพิเรียล ที่ประทับของพระมหาจักรพรรดิ เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาล,ธุรกิจ,สถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ่งบันเทิงและความทันสมัยต่าง ๆ

แต่เนื่องจากที่ดินและที่พักอาศัยในกรุงโตเกียวมีราคาแพงมาก ผู้คนส่วนใหญ่จึงพักอาศัยอยู่บริเวณชานเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียงเช่น คานากาวา ชิบะ ไซตะมะ แล้วเดินทางโดยรถไฟเข้ามาทำงานหรือเรียนที่โตเกียว

บริเวณชายฝั่งของอ่าวโตเกียว เป็นที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรม อันได้แก่โรงงานผลิตเหล็ก,ต่อเรือ,ปิโตเลียม,เครื่องใช้ไฟฟ้า ในส่วนที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำบางแห่งเป็นแหล่งเกษตรกรรม ทุ่งนา เพาะปลูกพืชผัก ผลไม้, ฟาร์มหมู และฟาร์มโคนม เป็นต้น

นอกจากกรุงโตเกียวแล้ว ยังมีเมืองโยโกฮาม่า ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากมีท่าเรือพาณิชย์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกไกล ก็อยู่ในภูมิภาคนี้เช่นกัน

ส่วนลักษณะภูมิอากาศจะค่อนข้างร้อนชื้นและเหนอะหนะในฤดูร้อน และฤดูหนาวอากาศเย็น มีหิมะตกบางเบา ทางตอนใต้ของโยโกฮาม่า อากาศอบอุ่น

คันโต ประกอบไปด้วย 7 จังหวัด ได้แก่

จังหวัด
เมืองหลวงของจังหวัด
อิบาระกิ ( Ibaraki )
มิโตะ
โทชิงิ ( Tochigi )
อุทซึโนะมิยะ
กุมมะ ( Gunma )
มาเอะบะชิ
ไซตะมะ ( Saitama )
อุระวะ
โตเกียว ( Tokyo )
โตเกียว
คะนะกาวา ( Kanagawa )
โยโกฮามา
ชิบะ ( Chiba )
ชิบะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุมถนนเวลากลางคืนในโตเกียว

 

 

 

 

Tokyo Dom