จังหวัดจูบุ / Chubu


จูบุ

จูบุ ตั้งอยู่ตรงส่วนกลางของประเทศ จุดเด่นของภาคจูบุก็คือ ถึงแม้ทั้ง 9 จังหวัดจะจัดอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน แต่ก็มีลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ รวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกัน โดย 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น อันได้แก่ นิอิงะตะ โตยะมา อิชิกาวา และฟุกุอิ เป็นเทือกเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล มีหิมะตกหนักในฤดูหนาว แต่ระยะเวลาสั้นกว่าภูมิภาคโทโฮกุและฮอกไกโด ฤดูร้อนอากาศร้อนชื้นและเย็นสบายในฤดูใบไม้ผลิ พื้นที่ราบในเขตนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคจูบุ และเป็นแหล่งปลูกข้าวที่มีคุณภาพแห่งใหญ่แห่งหนึ่ง

ส่วนตอนกลางของภูมิภาคเป็นพื้นที่สูงประกอบไปด้วยจังหวัดนางาโน , กิฟุ และยามานะชิ ดินแดนแห่งเทือกเขาสูงทอดตัวเป็นแนวยาวไม่รู้จบ ที่ตั้งของเจแปนแอลป์หรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นหลังคาของญี่ปุ่น เป็นเมืองตากอากาศบนเขาและแหล่งเล่นสกียอดนิยมแห่งหนึ่ง บนภูเขาอากาศหนาวเย็นตลอดปี ในฤดูร้อนบนเขามีแสงแดดอบอุ่น แต่ในขณะที่ทางเชิงเขาอากาศร้อนชื้น

พื้นที่ทางตอนล่างตั้งอยู่ทางชายฝั่งด้านมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบไปด้วยจังหวัดไอจิและชิซึโอกะ มีภูมิอากาศอบอุ่นสบาย มีชื่อเสียงเลื่องลือ ในด้านการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ที่เมืองนาโงย่า จังหวัดไอจิ และ ภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดและเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างเขตจังหวัดชิซึโอกะและยามานาชิ

จูบุ ประกอบไปด้วย 9 จังหวัด ได้แก่

จังหวัด
เมืองหลวงของจังหวัด
นิอิงะตะ ( Niigata )
นิอิงะตะ
โตยะมา ( Toyama )
โตยะมา
อิชิกาวา ( Ishikawa )
คานาซาวา
ฟุกุอิ ( Fukui )
ฟุกุอิ
ยามานะชิ ( Yamanashi )
โกฟุ
นางาโน่ ( Nagano )
นางาโน่
กิฟุ ( Gifu )
กิฟุ
ชิซึโอกะ ( Shizuoka )
ชิซึโอกะ
ไอจิ ( Aichi )
นาโงย่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเลสาบ Hamana ในจังหวัด Shizuoka

 

 

 

 

Kenrokuen ในจังหวัด Ishikawa