จังหวัดชิโกกุ / Shikoku


ชิโกกุ

เกาะชิโกกุ เป็นเกาะที่เล็กที่สุดในบรรดาสี่เกาะหลักของญี่ปุ่น ถูกล้อมรอบ 3 ด้านด้วยเกาะฮอนชูและเกาะคิวชู ตอนกลางของเกาะมีภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000-2,000 เมตร ซึ่งเกาะชิโกกุยังคงมีความเงียบสงบและยังคงบรรยากาศแบบธรรมชาติอยู่มากทีเดียว

ลักษณะภูมิประเทศของเกาะชิโกกุถูกแบ่งออกเป็นตอนเหนือและตอนใต้โดยภูเขาสูงชัน ทางเหนือมีปริมาณน้ำฝนน้อยและมีเมืองอุตสาหกรรมอยู่ตลอดแนว ส่วนทางใต้ด้านมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นจะเป็นป่ารก อากาศจะอบอุ่น ปริมาณน้ำฝนมีมาก อากาศบนเกาะจะอบอุ่นสบายในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ และช่วงเริ่มฤดูใบไม้ร่วง

สิ่งสำคัญอีกอย่างในเกาะชิโกกุก็คือเกาะจะถูกเชื่อมต่อกับเกาะฮอนชูด้วยสะพานเซโตะโอฮาชิ ซึ่ง เป็นสะพานหกสาย ใช้เกาะเล็ก ๆ 5 แห่งเป็นจุดเชื่อมต่อ ด้วยความยาวถึง 12.3 กิโลเมตร ทำให้สะพานแห่งนี้ เป็นหนึ่งในสะพานสองชั้นที่มีความยาวมากกว่าสะพานแห่งอื่น ๆ ในโลก

ชิโกกุ ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่

จังหวัด
เมืองหลวงของจังหวัด
โทคุชิมะ ( Tokushima )
โทคุชิมะ
คางาวะ ( Kagawa )
ทาคามัตสึ
โอกายามะ ( Ehime )
โอกายามะ
โคจิ ( Kochi )
โคจิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompirasan in Kagwa

 

 

 

Matsuyama castle in Matsuyama