จังหวัดชูโงกุ / Chugoku


ชูโงกุ

ชูโงกุ เป็นภูมิภาคทางส่วนปลายสุดของเกาะฮอนชู มีเกาะเล็ก ๆ มากกว่า 1,000 เกาะ โดยทิศเหนือติดทะเลญี่ปุ่นและทิศใต้ติดกับทะเลใน เซโตไนไก ( Seto Naikai ) และได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของญี่ปุ่น

ลักษณะภูมิประเทศของชูโงกุถูกแบ่งเป็นสองด้านโดยเทือกเขาชูโงกุ ทางตอนกลางของภูมิภาค โดยด้านที่อยู่ทางฝั่งทะเลญี่ปุ่นเรียกว่า San-In ซึ่งแปลว่าร่มเงาของภูเขา ได้แก่จังหวัดทตโตริ ชิมาเนะ และตอนเหนือของจังหวัดยามางูจิ ภูมิอากาศของดินแดนทางด้านทะเลญี่ปุ่นนี้ มีแสงแดดจ้าและสดใสในฤดูร้อน ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น มรสุมจากทางตะวันตกเฉียงเหนือทำให้มีหมอกจัดและเมฆหนาทึบ

ส่วนอีกด้านหนึ่งเรียกว่า San-Yo คือทางฝั่งทะเลใน ประกอบไปด้วยจังหวัดโอกายามา ฮิโรชิมา และทางตอนใต้ของจังหวัดยามางูจิ ลักษณะภูมิอากาศจะอุ่นสบายตลอดปี ปริมาณน้ำฝนมีไม่มาก มีแสงแดดจ้าเป็นส่วนใหญ่

อีกเมืองของภูมิภาคชูโงจุ ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือเมืองฮิโรชิม่า ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย

ภูมิภาคนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของปราสาท สถาปัตยกรรมและศิลปหัตถกรรมโบราณ รวมถึงเนินทรายที่เลื่องชื่อแห่งทตโตริก็อยู่ที่ภูมิภาคนี้

ซูโงกุ ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด ได้แก่

จังหวัด
เมืองหลวงของจังหวัด
ทตโตริ ( Tottori )
ทตโตริ
ชิมาเนะ( Shimane )
มัตสึเอะ
โอกายามะ ( Okayama )
โอกายามะ
ฮิโรชิม่า ( Hiroshima )
ฮิโรชิม่า
ยามางูจิ ( Yamaguchi )
ยามางูจิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The floating Torii in shrine island

 

 

 

Matsue Castle in Shimane