จังหวัดฮอกไกโด / Hokkaido


ฮอกไกโด

เกาะฮอกไกโด เป็นเกาะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ทางเหนือสุดของญี่ปุ่น มีพื้นที่ทั้งหมด 83,452.47 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศบนเกาะฮอกไกโดมีลักษณะเป็นภูเขา ภูเขาไฟ ทะเลสาบและที่ราบขนาดใหญ่ บนภูเขาจะปกคลุมไปด้วยต้นไม้ประเภทสนอันสวยงามมาก นอกจากนี้ บนเกาะฮอกไกโดยังเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นคือ ไทเซ็ตสึซัง

ส่วนลักษณะภูมิอากาศในฮอกไกโด จะมี 4 ฤดูกาลเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆในญี่ปุ่น แต่โดยส่วนใหญ่แล้วอากาศจะเย็นสบายในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว หิมะตกหนักโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาของการจัดเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียงด้วย

เกาะฮอกไกโด ประกอบด้วยหนึ่งจังหวัด คือจังหวัดฮอกไ

กโด มีเมืองหลวงชื่อ ซับโปโระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทะเลสาบ Shikotsu

 

 

 

 

 

ภูเขา Komagatake