จังหวัดโทโอกุ / Tohoku


โทโอกุ

โทโอกุ มีพื้นทีครอบคลุมพื้นที่หนึ่งในสี่ทางเหนือของเกาะฮอนชู ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาขรุขระ และฤดูหนาวอันโหดร้าย ดังนั้นโทโฮกุจึงเป็นพื้นที่ที่ยังคงธรรมชาติอันสวยงาม และเป็นแหล่งของน้ำพุร้อนจำนวนนับไม่ถ้วน

นอกจากนี้โทโฮกุยังเป็นดินแดนที่ยังคงมีการอนุรักษ์วิถีชีวิตขนบประเพณีญี่ปุ่นโบราณอยู่ รวมถึงหัตถกรรมพื้นเมืองต่างๆที่ยังคงมีอยู่ ภายใต้ความเจริญและอารยธรรมสมัยใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามา

ส่วนลักษณะภูมิอากาศในโทโฮกุ จะถูกแบ่งโดยเทือกเขาที่เป็นแนวยาวจากเหนือลงมาเป็นสองด้าน คือทางด้านฝั่งทะเลญี่ปุ่น จะมีอากาศหนาวเย็น หิมะตกหนักในฤดูหนาว ในขณะที่ทางด้านฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีอากาศอบอุ่นกว่า

โทโอกุ ประกอบไปด้วย 6 จังหวัด ได้แก่

จังหวัด
เมืองหลวงของจังหวัด
อาโอะโมริ
อาโอะโมริ
อิวาเตะ
โมริโอกะ
มิยางิ
เซนได
อะคิตะ
อะคิตะ
ยามางาตะ
ยามางาตะ
ฟุกุชิมะ
ฟุกุชิมะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cherry Tree

 

 

 

 

วัด Chusonji ใน hiraizumi

 

 

 

 

Shizukushi Ski Area