ผู้บริหารเป็นใคร


ประธานบริษัท

ฟูจิซากิ (ฟูจิ)

จบการศึกษาจากโรงเรียนเซ็นดอมินิก และไป ศึกษาต่อที่ประเทศ  ญี่ปุ่นเป็นเวลา 10 ปี

 

ฟูจิซากิ (ฟูจิ) กรรมการผู้จัดการ เป็นลูกครึ่ง ไทย-ญี่ปุ่น ใช้ ชีวิตอยู่ในไทย และที่ญี่ปุ่นอย่างละครึ่งในการดำเนินชีวิต และในปัจจุบันต้องเดินทางไปๆ มาๆ ระหว่างไทยและญี่ปุ่นทุก ๆ 3 อาทิตย์

ประวัติการทำงาน

ปี 1992 เป็นล่ามประจำอัยการ (ศาลประเทศญี่ปุ่น)
ปี 1995 ทำงานที่บริษัท Fuji-group(ญี่ปุ่น)
ปี 1996 ก่อตั้งบริษัท Thai Language Staion (ญี่ปุ่น)
ปี 1997 เขียนและแต่งตำรามากมายกว่า20 ชนิด รวมทั้งพจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่น
ปี 1998 ทางสถาบันได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้คืนเงินค่าเล่าเรียน 80 % แก่ผู้ที่จบคอร์สจากโรงเรียน TLS
ปี 2000 ตั้งสำนักพิมพ์ TLS ผลิตหนังสือภาษาไทย , ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดเนเซีย ฯลฯ
ปี 2003 ก่อตั้งสมาคมสอบวัดระดับภาษาไทย และก่อตั้งสมาคมสอบวัดระดับภาษาไทย ( มีผู้สอบปีละประมาณ 1,000 คน )
ปี 2004 ก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษา (TLS-Group)
ปี 2005 ก่อตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น (Japan-Study.com)
ปี 2008 ผลิตหนังสือภาษาญี่ปุ่นเร่งลัด
ปี 2009 ออกโทรทัศน์สอนภาษาญี่ปุ่น 100 ตอน ตอนละ 5 นาที
ปี 2010 ก่อตั้ง TLS สาขาสีลม
ปี 2011 dictionary ไทย – ญี่ปุ่น , ญี่ปุ่น – ไทย และ ภาษาญี่ปุ่นเร่งลัด

 

สมัยที่ผมไปเรียนที่ญี่ปุ่นในสมัยนั้นลำบากในหลาย ๆ เรื่อง เช่น ไม่มีหนังสือพจนานุกรมประกอบการเรียน ไม่มีสถานที่แนะนำให้ไปเรียนต่อญี่ปุ่น คนที่ไม่มีญาติคนรู้จักญี่ปุ่นมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ไปเรียนต่อที่ประเทศ ญี่ปุ่นเนื่องมาจากภาษาที่ใช้ในการสื่อสารต้องใช้เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น ดังนั้นทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้มีโอกาสไปเรียน ต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่สามารถที่จะแยกแยะนักเรียนที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่นได้

 

ปัจจุบันรัฐบาลไทยหรือภาคเอกชนสนับสนุนให้คนไทยไปเรียนต่อต่างประเทศมากขึ้น ผมรู้สึกเห็นด้วย เพราะหลังจากที่นักเรียนไทยไปเรียนต่อต่างประเทศ แล้วกลับมาประเทศไทยแล้วผู้ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าในการทำธุรกิจนำเข้า ส่งออก ซึ่งต้องใช้ภาษาเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ประกอบกับความคิด และประสบการณ์ในต่างประเทศซึ่งถ้าอยู่เฉพาะเมืองไทยแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้ เห็นเลย

 

ในโอกาสนี้ผมจึงคิดระบบและจัดตั้งศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Japan- Study ขึ้นโดยบริการในการแนะนำการไปศึกษาต่อและการติดต่อโรงเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นโดยไม่คิดค่าบริการใดๆในการดำเนินงาน