ภูมิประเทศ


รถไฟและรถไฟใต้ดิน

เครือข่ายรถไฟของญี่ปุ่นเป็นระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพมาก และให้บริการทั่วถึงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมีตารางเวลาที่หนาแน่นและตรงเวลาทั้งยังสะอาดและการเดินทางด้วยรถไฟถือว่าปลอดภัยและสะดวกสบายจึงเป็นที่นิยมมากที่สุดแต่การเดินรถที่ไทยกับที่ญี่ปุ่นไม่เหมือนกัน ที่ญี่ปุ่นจะมีรถไฟหลายประเภทจะมีทั้งที่จอดทุกสถานี หรือ จอดเฉพาะสถานนี สำคัญๆ หรือ สถานีใหญ่ ๆ สำหรับเปลี่ยนรถเท่านั้น และตามสถานีรถไฟก็จะมี ห้องน้ำ ให้ด้วย

รถประจำทาง

รถประจำทางของญี่ปุ่นจะไม่มีกระเป๋ารถเมล์ เนื่องจากค่าแรงแพง ดังนั้นเวลาที่ขึ้นรถประจำจะต้องหยิบใบที่คล้ายกับตั๋วว่าจะลงที่ใด และนำไปนั้นส่งให้คนขับรถเวลาจะลงคนขับก็จะบอกราคา หรือมีอีกแบบคือ บอกสถานที่จะลงแล้วก็หยอดเงินลงในเครื่องซื้อตั๋ว ที่อยู่บนรถก่อนที่จะเข้าไปนั่งส่วนทางในโตเกียวและเมืองใหญ่ ๆ จะเป็นพาหนะสำรอง มากกว่า เพราะการใช้รถไฟและรถไฟใต้ดิน มีความสะดวก รวดเร็วและมีหลากหลาย เส้นทางเชื่อมโยงกัน ให้ไปถึงจุดหมายได้ทุกหนทุกแห่ง ผู้คนส่วนใหญ่จะโดยสารรถเมล์ในเส้นทางที่รถไฟ ไปไม่ถึง หรือโดยสารรถเมล์ มาที่สถานีรถไฟ

ทางอากาศหรือเครื่องบิน

ระบบการขนส่งทางอากาศถือเป็นระบบขนส่งที่สำคัญอีกระบบขนส่งหนึ่งของญี่ปุ่นถึงแม้ญี่ปุ่นจะเป็นประเทศที่เป็นเกาะไม่ใหญ่นัก แต่ก็มีสนามบินอยู่หลายแห่ง และยังเป็นสนามบินที่มีความทันสมัยมาก ซึ่งแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีความทันสมัยในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะสนามบินแต่ละแห่งจะออกแบบและสร้างโดยวิศวกรชาวญี่ปุ่นเอง

รถแท็กซี่

สำหรับการเดินทางในเมืองใหญ่ๆแท็กซี่เป็นบริการที่สะดวกสบายใช้ง่ายแต่ว่าค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าการเดินทางด้วยวิธีอื่น ในการโบกเรียกแท็กซี่ ถ้าไฟแดงมุมล่างขวาที่ด้านหน้ากระจกรถสว่างอยู่แสดงว่าแท็กซี่คันนั้นว่าง และพร้อมจะรับผู้โดยสาร แต่ถ้าเป็นสีอื่นแสดงว่ารถคันนั้นไม่ว่างหรือมีคนจองอยู่ ค่าโดยสารจะแตกต่างไปแต่ละพื้นที่ ส่วนใหญ่แล้วอัตราจะเปลี่ยนไปตามระยะทาง และระยะเวลาที่รถวิ่ง
สำหรับในกรุงโตเกียวนั้น ส่วนใหญ่อัตราจะเริ่มที่ 660 เยน สำหรับ 2 กม. แรก (ถ้าเป็นรถเล็กจะคิด 640 เยน) เมื่อรถวิ่งเกินระยะทาง 2 กม. ค่าโดยสารจะเพิ่มเป็นสัดส่วนกับระยะทาง นอกจากนี้ หากรถวิ่งช้ากว่า 10 กม. ต่อชั่วโมง ค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้น 80 เยน ทุก ๆ 1 นาที 45 วินาที และถ้าใช้บริการรถแท็กซี่ระหว่างเวลา 22.00-05.00 ค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้น 20% จากอัตราปกติ

 

*** ราคานี้ของปี 2004และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่จังหวัดนั้น ๆ

 

การขับรถที่ประเทศญี่ปุ่น

การขับรถในประเทศญี่ปุ่นจะต้องใช้ใบขับขี่สากลการจอดรถก็จะต้องจอดในที่จอดให้เรียบร้อย ถ้าหากจอดในที่ห้ามจอดก็จะถูกยกรถไปเลย แล้วจะต้องไปติดต่อที่สถานนีตำรวจที่อยู่ใกล้ๆในเขตนั้น ๆ และจะต้องเสียค่าปรับในราคาแพงด้วยนอกจากนี้หากมีการทำผิดกฎจราจรก็จะมีการตัดแต้มคล้ายกับที่ประเทศไทยด้วย

 

ถ้าหากไม่มีใบขับขี่แล้วขับรถในประเทศญี่ปุ่นก็จะโดนฟ้องต้องขึ้นศาลดังนั้น กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นจะเป็นแบบทที่ถ้าเป็นเรื่องเล็ก ๆน้อยๆแต่บทลงโทษจะรุนแรงกว่าในบ้านเรามาก ดังนั้นคนญี่ปุ่นจึงมีระเบียบวินัยมาก