รับสมัครโฮมสเตย์คนญี่ปุ่น


จุดประสงค์
เพื่อให้ท่านมีเพื่อนชาวญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โดยการรับชาวญี่ปุ่นไปพักที่บ้าน
คุณสมบัติ
1. มีบ้านอยู่ในกรุงเทพฯ
2. สามารถทำอาหารให้ชาวญี่ปุ่นรับประทานได้วันละ 1 มื้อเป็นอย่างต่ำ
3. ต้องมีห้องให้ชาวญี่ปุ่นอยู่เป็นส่วนตัวได้
ค่าตอบแทน
ผู้ที่รับชาวญี่ปุ่นไปพักที่บ้านท่านจะได้รับค่าตอบแทน