รู้จักประเทศญี่ปุ่น


เกี่ยวกับญี่ปุ่น

 

ญี่ปุ่นนั้นถือกำเนิดขึ้นมายาวนั้นแล้วตั้งเป็น 10,000 ปีก่อนคริสตกาลโน่น ช่วง 10,000 -300 ปี ก่อนคริสตกาล อยู่ในรัชสมัยโจมอน (Jomon) ช่วง 300 ปี ก่อนคริสตกาล-ค.ศ. 600 เป็นรัชสมัยโคฟุน (Kofun) ช่วงค.ศ.600-ค.ศ.710 เป็นรัชสมัยของอาซึกะ (Asuka) ช่วงค.ศ..710-ค.ศ.794 เป็นรัชสมัยนารา (Nara) ช่วง?ค.ศ.794-ค.ศ.1185 เป็นช่วงของรัชสมัยเฮอัน (Heian) ช่วงค.ศ.1185-1333 เป็นรัชสมัยของคามาคุระ(Kamakura) ช่วงค.ศ.1333-ค.ศ1336 เป็นช่วงรัฐสมัยของเคมมุ (Kemmu) ช่วงค.ศ. 1336-1573 เป็นรัชสมัยของมุโรมาจิ(Muromachi) ซึ่งท่านโชกุนอาชิคางะ โยชิมัตสึ และอึ๊กคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญาก็มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้นั่นเอง

 

ช่วงค.ศ.1573-1600 เป็นช่วงรัชสมัยของอาซุชิ-โมโมยามา (Azuchi-Momoyama) ช่วงค.ศ.1600-1867 เป็นช่วงรัชสมัยของโตกูกาว่า (Tokugawa) ต่อมาค.ศ.1868-1912 เป็นรัชสมัยของเมจิ (Meiji) โดยจักรพรรดิมัตซึฮิโต ช่วงค.ศ.1912-1926 เป็นช่วงรัชสมัยไทโช (Taisho) โดยจักรพรรดิโยชิฮิโตะ ช่วงค.ศ. 1926-1989 เป็นรัชสมัยโชวะ (Showa) โดยจักรพรรดิฮิโรฮิโตะ และจากค.ศ.1989 จนถึงปัจจุบันเป็นรัชสมัยเฮเซ (Heisei) โดยจักรพรรดิอากิฮิโต

 

ประเทศญี่ปุ่น( นิฮง, แปลว่า “ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์” ) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก และทางตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลี ชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่มักจะแปลว่า “ดินแดนอาทิตย์อุทัย (The Land of the Rising Sun)” มาจากประเทศจีน โดยอ้างถึงที่ตั้งของประเทศญี่ปุ่น คือ ตั้งไปทางทิศตะวันออก เมื่อเทียบกับทวีปเอเชีย ก่อนหน้าที่ญี่ปุ่นจะมีความสัมพันธ์กับจีน ก็ได้เรียกตัวเองว่า ยะมะโตะ ส่วน วา เป็นชื่อที่ชาวจีนยุคแรกใช้เรียกญี่ปุ่นในช่วงยุคสามก๊ก ประเทศญี่ปุ่น ประกอบ ด้วยเกาะเป็นจำนวนมาก มีเกาะใหญ่ๆจากทางใต้ไปทางเหนือคือ เกาะคิวชู , เกาะชิโกกุ, เกาะฮอนชู ( เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด), และ เกาะฮอกไกโด