ศาสนา


ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ใจกว้างในเรื่องศาสนาชาวญี่ปุ่นในปัจจุบันไม่ได้ยึดติดกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งไม่แปลกเลยที่คู่สมรสซึ่งเพิ่งแต่งงานใหม่จะทำพิธีบอกกล่าวบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วที่หิ้งบูชา ตามแบบของชาวพุทธแต่ทำพิธีแต่งงานตามแบบชาวคริสต์และไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าชินโตในระหว่างการไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
ไม่แปลกอะไรที่คนญี่ปุ่นจะพาลูกสาวอายุ 3 ขวบ ลูกชายอายุ 5ขวบและลูกสาวอายุ 7 ขวบไปที่วัดชินโต ทำพิธีชิจิ-โกะ-ซันเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง แต่จัดงานศพในวัดพุทธหรือร่วมฉลองเทศกาลคริสต์มาสอย่างสนุกสนาน

พิธีกรรมหรือประเพณีต่างๆทางศาสนานั้นดูเหมือนจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มากกว่าความหมายทางศาสนาซึ่งคนญี่ปุ่นก็สามารถปฏิบัติตามประเพณีต่าง ๆ ของศาสนาที่แตกต่างกันได้โดยไม่มีความรู้สึกขัดแย้งแต่อย่างใด

นอกจากนั้น ศาสนาชินโต ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของญี่ปุ่นไม่กีดกันหรือใจแคบกับศาสนาอื่น และการนำพุทธศาสนาลัทธิขงจื้อและคริสตศาสนานิกายคาธอลิค เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 17 ก็สร้างความบาดหมาง ระหว่างผู้ที่นับถือศาสนาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในประวัติศาสตร์ทางศาสนาของญี่ปุ่นนั้นมีการสู้รบกันเพราะสาเหตุทางศาสนาค่อนข้างน้อยครั้ง

ลักษณะอีกสองประการของศาสนาในญี่ปุ่นคือ ยินยอมให้ผู้ที่นับถือศาสนาที่ต่างกันแต่งงานกันได้ และไม่สอนศาสนาในโรงเรียนโดยทั่วไป

ศาสนาชินโต

ศาสนาชินโตเป็นศาสนาที่เก่าแก่หรือเกิดมาพร้อมกับชาวญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ คำว่า”ชินโต” หมายถึง วิถีของพระเจ้า ศาสนาชินโตมีความเชื่อที่ว่าวัตถุทุกอย่างในธรรมชาติและปรากฎการณ์ต่าง ๆ มีวิญญาณหรือเทพเจ้าสิงสถิตอยู่หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นความเชื่อแบบลัทธิภูติผี ผสมผสานกับการบูชาบรรพบุรุษตามความเชื่อในศาสนาพุทธ

shinto.gif

คำสั่งสอนในศาสนาชินโต นอกจากจะให้เคารพบรรพบุรุษแล้วก็ยังสอนให้เด็กรู้จักนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ คนหนุ่มต้องเคารพนอบน้อมต่อผู้สูงอายุ ผู้หญิงต้องเคารพผู้ชายซึ่ง ได้กลายมา เป็นระเบียบ ประเพณี ที่ภรรยา ต้องอยู่ในอำนาจของสามีการที่ชาวญี่ปุ่นโค้งให้กันอย่างอ่อนน้อม หลายครั้งนั้น ก็เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความสุภาพ อ่อนน้อม ซึ่งเป็นผลมาจากศาสนาชินโตนี่เองและพระของญี่ปุ่น ยังสามารถแต่งงานได้อีกด้วย

ศาสนาพุทธ

buddhis.gif

พุทธศาสนา เผยแผ่สู่ประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านประเทศจีนและเกาหลี ในประมาณกลางศตวรรษที่ 6ในช่วงที่ศาสนาพุทธนิกายมหายานมาถึงญี่ปุ่น คำสอนของพระพุทธเจ้า ก็ถูกปรับเปลี่ยน ไปมากแล้ว และยิ่งเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไปอีกเมื่อต้องเผชิญกับความเชื่อดั้งเดิม ที่คนญี่ปุ่น นับถือกันอยู่ ในปัจจุบันศาสนาพุทธในญี่ปุ่นแตกออกเป็น 56 นิกายใหญ่และอีก 170 นิกายย่อย ในวัดพุทธมีพระพุทธรูป ( บุทสึโซ ) ผู้คนที่มาวัดจะจุดธูปบูชาเบื้องหน้าพระพุทธรูป ครอบครัว ญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยตั้งแท่นบูชาพระและแท่นบูชาบรรพบุรุษไว้ในบ้าน ปีใหม่ก็ยังคงนิยม ไปไหว้ ขอพรที่วัดศาสนาพุทธกันอย่างเนืองแน่น

ศาสนาคริสต์

chritien.gif

ศาสนาคริสต์เผยแผ่มายังญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1549 โดยกลุ่มมิชชันนารี นิกายคาทอลิก เนื่องจากบรรดาไดเมียวเจ้าผู้ครองแคว้นเห็นแก่ผลประโยชน์จากการค้าขายกับต่างประเทศ ที่จะได้รับเข้ามาพร้อม ๆ กับบาทหลวง จึงให้การต้อนรับพวกมิชชันนารีเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาคริสต์ไม่มากเท่าใดนัก แต่ศาสนาคริสต์มีบทบาทในด้านการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาของสตรีและการศึกษาในระดับมัธยม ในปัจจุบันมีโรงเรียนคริสต์ราว 800 โรงเรียน มากกว่าโรงเรียนของศาสนาอื่น ๆ