เงินตรา


การโอนเงินไปต่างประเทศและการแลกเงิน

สำหรับ การโอนเงินกับธนาคารไทยรายละเอียดต่างๆรวมถึงค่าธรรมเนียมนั้นจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับ ธนาคาร (กรุณาสอบถามไปยังธนาคารกรุงเทพฯโดยตรง สาขาโตเกียว โทร. 03-3503-3333 หรือสาขาโอซากา โทร. 06-202-4151) แต่สิ่งที่จำเป็นต้องนำติดตัวไปด้วยคือตราประทับ และเอกสารประจำตัว รวมถึงสมุดบัญชีธนาคาร สำหรับท่านที่ไม่สะดวกไปยื่นเรื่องโอนเงินด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงเทพฯ สามารถขอทำการโอนเงินทางโทรสารได้ โดยขอรับแบบฟอร์มการโอนเงินจากธนาคารกรุงเทพฯ และหลังจากนั้นสามารถไปยื่นขอโอนเงินผ่านธนาคารของญี่ปุ่นได้ทุกธนาคาร สำหรับการแลกเงินตราต่างประเทศนั้น

โดยทั่วไปแล้วสาขาของธนาคารญี่ปุ่นเกือบทุกสาขาให้บริการแลกเงินแต่สาขาที่ไม่ได้รับมอบหมาย ให้มี บริการนี้โดยตรง(เช่นสาขาย่อยตามชุมชนขนาดเล็ก) จะใช้เวลานานกว่า นอกจากนี้ หากต้องการแลกเปลี่ยนเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐหรือเงินสกุลหลักใหญ่ๆแล้วก็จะใช้เวลาหลายวันถึงแม้จะเป็นสาขาที่ได้รับมอบหมายโดยตรง

การโอนเงินโดยใช้บริการของธนาคารกรุงเทพฯ ใช้เวลาดำเนินการนานเท่าใดและเสียค่าธรรมเนียมเท่าใด

หากโอนไปยังสาขาธนาคารกรุงเทพฯในประเทศไทยใช้ระยะเวลา 1 วันทำการหากโอนไปยังสาขา ธนาคารอื่นๆในประเทศไทยใช้ระยะเวลา 2-3 วันทำการ โดยขอรับแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดจากนั้นนำไปยื่นที่ธนาคารกรุงเทพฯ ด้วยตนเอง หรืออาจส่งทางโทรสารไปก็ได้ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ค่าธรรมเนียมการโอน จำนวน 3,500 เยน (ไม่ว่าจะโอนเงินจำนวน เท่าไรก็ตาม)

ข้อแนะนำ
ขอแนะนำสำหรับท่านที่ชอบความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้จ่ายเพียงแค่ท่านทำบัตรเครดิต ท่านก็สามารถที่จะซื้อของผ่านบัตรหรือถอนเงินจากบัตรเครดิตได้โดยที่ไม่ต้อง เสียเวลาในการโอนเงินให้ยุ่งยาก