แปลเอกสาร / ล่าม


บริการแปลเอกสาร

• โดยทีมงานมืออาชีพจาก โรงเรียนสอนภาษา ศาลาแดง กรุงเทพ ( TLS )
• บริการแปล ภาษาไทย – ญี่ปุ่น – อังกฤษ – จีน และภาษาทางการอื่นๆ

บริการล่าม

• โดยทีมงานมืออาชีพจาก โรงเรียนสอนภาษา ศาลาแดง กรุงเทพ ( TLS )
• บริการเป็นล่ามให้กับทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

สอบถามเพิ่มเติม info@tls-bangkok.com หรือ โทร.02-632-9440