ญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศ ที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลก แต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ราบดังนั้นพื้นที่บางแห่งจึงมีประชากรหนาแน่นกว่าประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในแถบฝั่งทะเลด้านตะวันออกที่มีการพัฒนาไปมากหรือในภูมิภาคทางใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด ได้แก่ โตเกียวโอซาก้า โยโกฮามา และนาโงยา จำนวนประชากรทั้งหมด : 130 ล้านคน ความหนาแน่นของประชากร : 340 คนต่อพื้นที่1 ตารางกิโลเมตร อัตราการเพิ่มของประชากร : 0.16 % อายุเฉลี่ย : ชาย 76 ปี , หญิง 82 ปี images/jp_pop/pop_rate.jpg" width="550" height="356" /> *** ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชากรญี่ปุ่นแบบละเอียด *** ..." />
home สาขาสุขุมวิท สาขาสีลม
PHROM PHONG SRIRACHA
บรรยากาศโรงเรียนเสียงตอบรับจากผู้เรียนรับสมัครโฮมสเตย์คนญี่ปุ่นจุดประสงค์การตั้งบริษัทhome
ระบบการศึกษาโรงเรียนภาษาไทยสำหรับชาวญี่ปุ่นแนะนำจังหวัดเตรียมไปญี่ปุ่นรู้จักประเทศญี่ปุ่นผู้บริหารเป็นใคร
แปลเอกสาร / ล่ามค่าใช้จ่ายในญี่ปุ่นแนะนำ TLS-Groupการใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นthai language school
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นศรีราชา-ชลบุรี  Sriracha Japanese school

ติด ROBINSON ศรีราชา ติดถนนใหญ่

สาขาสุขุมวิท

ติด BTS อโศก และ MRT สุขุมวิท

สาขาสีลม

ติด BTS ศาลาแดง และ MRT สีลม

รู้จักประเทศญี่ปุ่น รู้จักประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศ ที่มีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลก


แต่เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ราบดังนั้นพื้นที่บางแห่งจึงมีประชากรหนาแน่นกว่าประชากรญี่ปุ่นส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในแถบฝั่งทะเลด้านตะวันออกที่มีการพัฒนาไปมากหรือในภูมิภาคทางใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด ได้แก่ โตเกียวโอซาก้า โยโกฮามา และนาโงยา


จำนวนประชากรทั้งหมด : 130 ล้านคน
ความหนาแน่นของประชากร : 340 คนต่อพื้นที่1 ตารางกิโลเมตร
อัตราการเพิ่มของประชากร : 0.16 %
อายุเฉลี่ย : ชาย 76 ปี , หญิง 82 ปี*** ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชากรญี่ปุ่นแบบละเอียด ***