แนะนำหนังสือ

ประเภทหนังสือ :

นิ้วเดียวเที่ยวญี่ปุ่น

ถึงแม้ว่าคุณจะพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เลย แต่หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณไม่ลำบากในการใช้เวลาท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น
ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถขึ้นรถไฟได้เอง สั่งอาหารได้เอง และไปในสถานที่ต่างๆได้เอง แค่เพียงคุณชี้นิ้วไปยังคำ ที่ต้องการ

ISBN 978-616-423-393-5

ราคา 235 บาท

1 วินาทีศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

• แนะนำเคล็ดลับการจำด้วยหลักการเดินทางลัด
• แนะนำหลักการท่องคำศัพท์ภาษา
• แนะนำวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการจำคำศัพท์ให้ได้มาก และประหยัดเวลาที่สุด

ISBN 978-616-915-942-1

ราคา 219 บาท

3 วินาที ประโยคภาษาญี่ปุ่น

• มี CD ประกอบ
• การแต่งประโยคพื้นฐาน + การสร้างประโยค
• มีคำอ่านเป็นภาษาไทย รวมถึงประโยคภาษาญี่ปุ่น
• เคล็ดลับการจำ

ISBN 978-616-90576-3-5

ราคา 189 บาท

พจนานุกรมญี่ปุ่น - ไทย ไทย - ญี่ปุ่น

• พจนานุกรม 2 ภาษาในหนึ่งเล่ม ฉบับ Roman
• มีคำอ่านภาษาไทยสำหรับคนอ่านตัวหนังสือญี่ปุ่นไม่ออก
• มีประโยคประกอบจึงง่ายในการสร้างประโยค

ISBN 978-616-92294-1-4   จำนวนหน้า 706 หน้า

ราคา 199 บาท

Scroll to Top